RESURSE

RESURSE MATERIALE

Resursele materiale în școli includ echipamente, mobilier, materiale didactice și consumabile necesare desfășurării activităților educaționale. Acestea asigură un mediu propice învățării, contribuind la o educație de calitate și dezvoltarea adecvată a elevilor.

Spaţii destinate procesului instructiv-educativ:

Nr.crt.Tipul de spaţiuNumăr spaţiiSuprafaţa (mp.)
1Săli de clasă2354/sală
2Laboratoare454/sală
3Sală de sport1180
4Terenuri de sport2300
5Cabinet de consiliere psiho-pedagogică118
6Cabinet de logopedie118

Mijloacele didactice și echipamentele existente în dotarea școlii:

Nr.crt.Tipul de echipamentNr.bucăți
1Computere35
2Scanere2
3Table smart1
4Laptop-uri40
5Televizoare3
6Videoproiectoare28
7Copiatoare12
8Imprimante3
9Camere video49

Spaţii auxiliare:

Nr.crt.Tipul de spaţiuNumăr spaţiiSuprafaţa (mp)
1Cancelarie154
2Cabinet directori136
3Secretariat118
4Birou administratori118
5Bibliotecă şcolară136
6Cabinet medical118
7Cabinet stomatologic118
8Grupuri sanitare1018
9Spaţii depozitare570
10Atelier pentru întreţinerea şcolii14
11Spaţiu comercial115

RESURSE UMANE

Resursele umane în școli sunt angajații care contribuie la funcționarea și dezvoltarea sistemului de învățământ. Acestea includ profesorii, directorii școlilor, personalul administrativ și auxiliar. Acești profesioniști lucrează împreună pentru a asigura o educație de calitate pentru elevi, gestionând resursele materiale și organizând activitățile școlare.

COMISIA METODICĂ PENTRU INVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Comisia Metodică pentru Învățământ Primar este o entitate formată din experți educaționali care dezvoltă și evaluează metode și materiale didactice pentru învățământul primar. Comisia are rolul de a asigura calitatea procesului de învățare, adaptând programele școlare și abordările pedagogice la nevoile și capacitățile elevilor.

ARIA CURRICULARĂ SPORT ȘI ARTE

Aria curriculară Sport și Arte explorează expresia creativă și dezvoltarea fizică prin activități artistice și sportive, promovând sănătatea, colaborarea și autodisciplina într-un mediu educativ stimulant.

ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE

„Aria curriculară Limbă și Comunicare” implică studiul limbii, înțelegerea și utilizarea eficientă a comunicării orale și scrise, dezvoltarea competențelor lingvistice și de interpretare a textelor, precum și cultivarea abilităților de comunicare interculturală și digitală.

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ,ȘTIINȚE,TEHNOLOGII ȘI TIC

Matematică, științe, tehnologii și TIC reprezintă o arie curriculară complexă, ce promovează dezvoltarea abilităților matematice, explorarea științelor naturale, utilizarea tehnologiilor și integrarea TIC în învățare.

ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE

„Aria curriculară Om și societate” explorează aspecte ale vieții umane, relațiile sociale, valorile, drepturile și responsabilitățile într-un context educațional, promovând înțelegerea, colaborarea și dezvoltarea unei cetățenii active și responsabile.”

Scoala BP Hasdeu Constanta LOGO ALB

Contact

Strada Bogdan Petriceicu Hașdeu, Constanța

0341 405 840

sc12cta [at] yahoo.com

Ne găsești și pe

Utile

Privacy Policy

Cookie Policy