LEGISLAȚIE

Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

OME. nr.4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

OMENCS 4742/10.08.2016 privind aprobarea statutului elevului;

OME nr.4831/30.08.2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar;

OME 5154/15.09.2021 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și functionare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

OME Nr.5241/31.08.2022 privind organizarea și desfașurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a;

OME. nr.5359 din 1 septembrie 2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2022-2023;

Ordinul M.E. nr.5243/31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024;

OMECTS Nr. 6143/ 2011 privind Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, cu modificările și completările ulterioare (Ordin nr.3189/27.01.2021);

OME nr. 4224/06.07.2022 pentru asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale pretransferabile;

OME nr.5379/07.09.2022 pentru aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar;

OME nr. 416/20.04.2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică în vederea constituirii corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice

Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

OMECTS nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ;

OMECTS nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar

OME 3326/01.03.2022 privind Programul Național pentru Reducerea Abandonului Scolar;

OUG Nr.15/27.02.2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina;

OME. nr.5723/2022 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2022-2023;

Scoala BP Hasdeu Constanta LOGO ALB

Contact

Strada Bogdan Petriceicu Hașdeu, Constanța

0341 405 840

sc12cta [at] yahoo.com

Ne găsești și pe

Utile

Privacy Policy

Cookie Policy