DESPRE NOI!

MISIUNE ȘI VIZIUNE

GRIJĂ

Asigurarea siguranței și educației elevilor prin supraveghere, activitați si programe de dezvoltare personală.

EDUCAȚIE

Furnizarea de cunoștințe și abilitați prin programă școlară diversă și activitați de învățare interactive.

PERFORMANȚE

Stimularea și motivarea elevilor prin metode inovative de predare și evaluare, pentru a obține rezultate academice excelente.

DESPRE ȘCOALA NOASTRĂ!

Înscrisă în tradiţia învăţământului din spaţiul dobrogean, Şcoala Gimnazială Nr.12 ,,B.P.Hasdeu” este una din cele mai vechi unităţi din Constanţa, fiind înfiinţată în anul 1879-1880.

1. Şcoala ,,B.P.Hasdeu” a funcţionat până în anul 1986 în localul din B-dul Tomis, nr. 84, unde se află acum Muzeul de Artă. În anul 1986, unitatea de învăţământ a fost transferată în noua clădire aflată la intersecţia străzilor Duiliu Zamfirescu şi B.P.Hasdeu.

2. Prin Decizia nr. 516/28.09.1990, emisă de Prefectura Judeţului Constanţa, se atribuie unităţii de învăţământ denumirea de ,,B.P.Hasdeu”, după patronul spiritual al Şcolii Nr. 12.

3. De asemenea, la nivelul gimnazial, există învățământ cu frecvență redusă, pentru elevii care doresc să-și continue studiile întrerupte, din diferite motive și au depășit cu cel puțin trei ani vârsta corespunzătoare învățământul cu frecvență la zi.

4.De-a lungul anilor, Școala ,,B.P. Hasdeu” și-a câștigat și păstrat renumele de scoală de elită, fapt întărit și de numărul mare de elevi: inițial se învăța în trei schimburi, iar în prezent există peste 1000 de elevi. Școala noastră oferă elevilor de nivel primar, dar și celor de nivel gimnazial, posibilitatea de a studia limba engleză, prin formarea a două clase de intensiv engleză (nivel gimnazial), limba germană, limba turcă maternă, dar și limba rusă.

OFERIM UN AMESTEC DE ÎNALTĂ CALITATE AL ACTIVITĂȚILOR : CO-CURRICULARE, SPORT ȘI STUDII ACADEMICE.

ALĂTURĂ-TE ASTĂZI

DESPRE PROIECTELE NOASTRE!

Prin proiectele derulate în școala noastră cu diferiți parteneri ai comunității locale, se reflectă disponibilitatea dascălilor, dar și deschiderea spre formarea valorilor multiculturale.

Amintim în acest sens derularea următoarelor proiecte județene și regionale:

,,Primăvara în Europa”

,,Interculturalitatea româno-japoneză”

,,Sărbătorile românilor- prilej de bucurie”

,,Să cinstim trecutul poporului român”

,,Școli pentru un viitor verde”

,,Armonii interculturale”

,,Marea -magie și culoare”

,,Caravana prieteniei”(ajuns până la a VI-a ediție).

În anul școlar 2013 – 2014, școala a devenit parteneră într-un proiect European COMENIUS – ,,Forest of Nations” împreună cu alte cinci țări (Turcia, Ungaria, Polonia, Bulgaria, Spania). Proiectul s-a derulat până în 2015 și a avut un impact deosebit asupra școlii.

Pe 26 februarie 2015 s-a lansat, de Ziua Școlii, Proiectul Județean ,, Pe aleea domnului Hasdeu”, care a ajuns astăzi la a IX-a ediție.

În perioada 2016-2018, scoala a participat, alături de încă 5 ţări – Italia, Turcia, Portugalia, Lituania şi Grecia, în cadrul Proiectului Internaţional Erasmus+“Bullying free minds”.

Proiectul cu participare regională ,,Datini, obiceiuri și tradiţii din filonul credinţei populare”,realizat în colaborare cu Şcoala Gimnazială Nr.11 ,,Dr. C-tin Angelescu” Constanţa, a depășit hotarele învățământului constănțean ajungând astăzi la a XII-a ediție.

În anul școlar 2021-2022, școala noastră a lansat următoarele proiecte: la nivel local- ,,12 file de poveste”și ,, Nouă ne pasă de sănătate” ; la nivel județean- ,, Școala din grădină”; la nivel european – Erasmus+K1 ,,Educație, motivație și integrare în școala mea”. La acest proiect european, școala noastră va participa alături de încă două țări, Spania și Grecia, până în 2023. Tot în categoria proiecte cu finanțare europeană, timp de 3 ani, până în anul 2025, școala noastră va implementa Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS).

În anul școlar 2022-2023, pe lângă cele două proiecte locale: ,,12 file de poveste”și ,, Nouă ne pasă de sănătate”, cele două proiecte județene: „ Pe aleea domnului Hasdeu”-ediția a IX-a și ,, Școala din grădină”– ediția a II-a, proiectul regional ,,Datini, obiceiuri și tradiţii din filonul credinţei populare”-ediția a XII-a, s-a desfășurat și proiectul național „Fii avocat în școala ta”-ediția a II-a.

Prestigiul școlii ,, B. P. Hasdeu” a fost, este și va rămâne deosebit prin dascălii și elevii care i-au frecventat cursurile. An de an, ca urmare a orelor de pregătire cu elevii capabili de performanţă, un procent tot mai mare de elevi participă şi obţin rezultate remarcabile la fazele judeţene ale concursurilor şi olimpiadelor şcolare. 

Astăzi, privind cu respect cei 144 de ani de viaţă ai şcolii noastre, suntem mândri că această instituţie de educaţie şi-a îndeplinit nobila sa misiune culturală şi socială, influenţând pozitiv de-a lungul anilor direcţia şi ritmul dezvoltării comunităţii din cartierul Hasdeu.

CONTACT

Şcoala Gimnazială nr. 12 “B.P.Hasdeu” Constanţa, județul Constanța

ADRESA: Str. B.P.Hasdeu Nr. 98 – Constanţa

Telefon/Fax: 0341/405.840

E-mail: sc12cta@yahoo.com

Pagină Web: scoala12bphasdeu.ro

DE CE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 „B.P. HASDEU” CONSTANȚA?

Şcoala noastră este caracterizată printr-un ethos profesional şi un management în continuă perfecţionare.

Climatul organizaţiei noastre şcolare este deschis, stimulativ, concretizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a tuturor membrilor organizaţiei.

Trăsăturile dominante sunt respectul pentru profesie, cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţa de afirmare.

Conducerea şcolii este receptivă la propunerile cadrelor didactice, dar şi ale părinţilor, în scopul îmbunătăţirii procesului instructiv-educativ, având drept obiectiv major atingerea unor standarde educaţionale superioare, de către elevii şcolii.

De asemenea, dezvoltarea instituţională prin proiecte şi parteneriate multiple este un element prin care ne distingem în spaţiul şcolar constănţean.

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă din şcoală, care încurajează competiţia la nivelul disciplinelor şcolare, dar şi cultivarea talentelor în domeniul artistic şi sportiv, astfel încât fiecare elev poate să parcurgă un traseu educaţional potrivit aspiraţiilor sale.

Cultivăm relaţii de cooperare cu toţi colaboratorii din afara şcolii, sporind prestigiul acestora în comunitatea locală.

Există în şcoala noastră tradiţii, stiluri de interrelaţionare, perspective asemănătoare de abordare a actului educaţional.

Relaţiile dintre cadrele didactice sunt calde, colegiale, de respect şi sprijin reciproc.

Scoala BP Hasdeu Constanta LOGO ALB

Contact

Strada Bogdan Petriceicu Hașdeu, Constanța

0341 405 840

sc12cta [at] yahoo.com

Ne găsești și pe

Utile

Privacy Policy

Cookie Policy